Zvuk

Звук је механичка осцилација честица неког еластичног медијума које са кроз њега најчешће простиру као талас и које (углавном) човек чује.

Звук се у ваздуху простире као лонгитудинални талас брзином од ц = 344 m/s на температури од 20оC при нормалним атмосферским условима. Брзина звука у ваздуху зависи од температуре ваздуха и може се исказати релацијом: c = c_0 + 0,6 \Theta где је:

Акустика је област физике која се бави изучавањем настајања звука, његових основних својстава и закона као и практичне примене.

Неке осцилације могу изазвати појаве које се опажају чулом слуха. То су звучне појаве.

Тело које својим осциловањем производи звук зове се звучни извор. Звучни извор може бити свако тело (чврсто, течно, гасовито) које осцилује са фреквенцијом у интервалу чујности.

 

Од звучног извора осцилације се преносе на околне честице. Честице осцилују тако да настаје њихово наизменично згушњавање и разређивање - звучни талас. Звучни талас у уху изазива осциловање бубне опне, што ствара осећај чујности звука.


 Za zapisivanje i cuvanje audio datoteka koriste se  komprimovani  i nekomprimovani foramti . Komprimovani formati se dele na formate sa gubitkom i bez gubitka kvaliteta.Nekomprimovani formati zauzimaju dosta memorijskog prostora. Komprimovani formati: 

1.mp3

2.wma

Nekomprimovani foramti:

1.vav

2.au

3.aiff

Čestitamo

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.